Voorwoord

Waarom TopGolf?

Het Indonesische en Molukse kind en de jeugd leven in een wereld waar

emoties en belevenissen een belangrijke rol spelen;

‘ervaren’ en ‘beleven’ staan centraal bij alles wat deze jeugd doet.

Geen juiste sturing leidt tot onbalans en gemakzucht, bevordert overmatige consumptie (drank, eten, drugs, sex) en verveling

(gaming, Internet, social media gebruik, tijdverdrijf, geweld, diefstal, pesten, asociaal & hinderlijk gedrag).

De maatschappij verandert ingrijpend en in het brandpunt van deze veranderingen leven jongeren.

Gezin, overheid en school hebben aan invloed ingeboet en bieden minder houvast dan vroeger.

Als men de jeugd verwaarloost en niet goed opvoedt, zal men merken dat een kind op latere leeftijd niet goed met de leefregels van alledag zal omgaan.

Het weer tot leven brengen van normen en waarden past in het huidige politieke klimaat van“minder overheid” en “ meer eigen verantwoordelijkheid”.

Maatregelen om het kind de juiste normen & waarden bij te brengen kost ouders, de overheid & instanties

veel energie en geld en bieden de huidige problemen vaak niet de juiste oplossing.

De overheid moet een antwoord zien te vinden op al deze veranderingen en staat daarbij voor een dilemma.

Hoe moet zij de jeugd voorbereiden op het échte leven?

Hoe moeten ouders & de overheid kinderen klaarstomen voor de arbeidsmarkt en ook opvoeden tot actief burgerschap?

Hoe gaat men om met problemen, emoties & leeftijdgenoten.

 

 

Politieke correctheid en korte termijn denken moeten worden vervangen door visie, missie,

investeren in de jeugd, lange termijn strategie en vastberadenheid.

Het is TopGolf ernst met de normen en waarden in onze samenleving, en hoe deze weer levend te krijgen bij de jeugd.

Door het TopGolf Concept wordt het gedrag van een kind bij de opvoeding langzamerhand

verbeterd en zal positief bijdragen aan hun toekomst.

TopGolf wil het Indonesische en Molukse kind, de jeugd, ouders & de overheid een beeld geven over de kracht

van het concept en over de vele mogelijkheden ervan

om de huidige generatie jeugd een waardevolle invulling & leerschool mee te geven.

Het TopGolf Concept biedt ieder kind een uniek leer, educatie en opvoedingsplatform.

En is alleen al vanuit het oogpunt van de menselijke waardigheid, een menselijke samenleving en een

perspectief voor toekomstige generaties (onze kinderen) nodig en verantwoord.

 

Delta Golf Business & Events heeft een uniek, nieuw en 0uitdagend golfconcept ontwikkeld.

Het concept is speciaal ontworpen voor het kind, is niet alleen heel erg leuk, spannend en goed voor hun ontwikkeling

maar biedt de basis & juiste kennis op concentratievermogen, normen en waarden, verantwoordelijkheid & communiceren.

Verder is het concept een nalatenschap voor de totale gemeenschap. (Operatie Jong van de overheid)

Het is goed om met golfen te beginnen op vroege leeftijd en dit op te voeren naargelang de interesse en ervaringen dit wenst.

Als kinderen ouder worden, dan hebben ze veel profijt van het concentratievermogen dat getraind is tijdens het golfen.

“ Educatief, professioneel, duurzaam, uitermate moeilijk speelbaar & hoog entertainment gehalte. ”

Kwalitatieve kenmerken die elke klant direct herkent bij de nieuwe 18-holes put t ing green van het TopGolf Concept.

 

 

Zowel de kleintjes onder ons, de recreat ieve als de handicapspeler spelen het golfspel

naar hun hart op deze afwisselende greens .

 

De greens van TopGolf zijn een exacte kopie van de ontwerpen van de exclusieve golfbanen

van St. Andrew, die bekend staan om hun moeilijkheidsgraad, natuur & snelheid.

Een bijzonder aantrekkelijk element is de duurzaamheid van TopGolf,

waar oplossingen geboden worden aan maatschappelijke problemen.

Doelstelling van het TopGolf Concept van Delta GBE is het landelijk onder de aandacht brengen van

dit uniek leerprocesplatform bij de overheid, gemeenten,  Indonesische stichtingen en bedrijven.