Hierbij in a Nutshell het in 2019 uit te voeren TopGolf Concept van Delta GBE.

Doelstelling:
Realiseren TopGolf Project – uniek ” Legacy Concept “

Doelgroep:
Het Indonesische en Molukse kind, de jeugd, pubers, ouderen &

Indische ouders in Nederland

Behoefte:
Vandaag de dag speelt opvoeding een steeds belangrijkere rol.

De overheid is continue op zoek naar samenwerkingsverbanden met Indische ouders &  organisaties die
bijv. toegevoegde waarde kunnen leveren voor bijvoorbeeld:

– het Nederlands-Indische verleden en de geschiedenis bij de huidige generatie en de Nederlandse samenleving

–  symbolische brugfunctie vervullen tussen de Nederlands-Indische gemeenschap en de Nederlandse samenleving

Hierbij wordt ook gekeken naar samenwerkingsvormen met Indonesische sorganisaties.

TopGolf Concept:
In 2019 heeft TopGolf als hoofddoelstelling de aandacht vragen van de overheid, gemeenten, Indische organisaties en

instanties, ouders, scholen, overigen om een positieve bijdragen te leveren aan het TopGolf project,

als nalatenschap aande Indische gemeenschap.