TopGolf ” een duurzaam Project “
Het TopGolf Concept is een duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord concept.

Principe 1:
Het TopGolf Concept vormt een leerprocesplatform waarbij het Indonesische en Molukse kind, de jeugd en
ouderen gedurende het leerproces doelgericht & spelenderwijs de basis principen van de maatschappij
en de geschiedenis van de Indische Nederlander worden bijgebracht.

Op gebieden als;
– bijbrengen en herdenken geschiedenis en het cultureel erfgoed van
Nederlands-Indië op Nederlandse bodem

– verrijking en verbreding opvoeding
– gezondheid & welzijn
– normen & waarden
– acceptatie
– huidige samenleving
– huidskleur, goddienst & cultuur
– tolerantie
– onderwijs
– Integratie
– mensen & wetten
– respect & saamhorigheid
– persoonlijke ontwikkeling
– sociaal gedrag
– verantwoordelijkheid
– belevingswereld jongeren visualiseren
– prestatiegericht

Principe 2:
Andere doelstellingen van het TopGolf Concept is om het Indonesische en Molukse kind, de jeugd en
ouderen, de gedrevenheid tot zelfexpressie als passie, creativiteit, doorzettingsvermogen etc mee te
geven.

Daarnaast biedt TopGolf de behoefte om een statement te maken en als een nieuwe community bij het
project betrokken te zijn, gezien de oprechte doelstellingen en daardoor, gezien te worden en om samen
met- en voor anderen iets te betekenen voor de samenleving en de medemens.

Principe 3:
Het duurzaam bestaansrecht van TopGolf is gebaseerd op het vergroten van de kwaliteit van leven. Dat
legitimeert het maken van de stelling “duurzaam”.

Het vergroten van de kwaliteit van het leven van het Indonesische en Molukse kind, de jeugd

en ouderen garandeert de betrokkenheid van die groep.

In plaats van de functionele vraag:

“Wat betekent de toegevoegde waarde van het TopGolf Concept voor de Indonesische samenleving?

” zouden ouders, politie en de overheid zich de vraag kunnen stellen:

“Wat is de toegevoegde waarde van de Indische ouders, organisaties en de overheid voor het TopGolf Concept”

Wat gebeurt er als je op die manier de effectiviteit van het TopGolf Concept en instrumentarium op die
resources beoordeelt?

Stelt de huidige maatregelen ouderen, instanties & de overheid in staat om samen
met- en voor anderen iets te betekenen?

Ervaren de oudere Indische inwoners in Nederland de zin van hun werk en aanwezigheid?

Voelt de Indische gemeenschap, mensen & overheid zich voldaan & tevreden
door alle activiteiten & genomen besluiten?

Voelt de 3de generatie Indische mensen dat ze iets bijdragen aan de huidige samenleving?

Worden de te bereiken Indische doelgroepen betere personen door de te
genomen maatregelen & activiteiten i.v.m. de eerste generatie Indische immigranten van Oost Indie?

Hoeveel investeren Indonesische ouderen en de overheid in vooraf gestelde doelstellingen, wensen, visie’s en
oplossingen?

De wetgeving, samenleving, ouders en de overheid dienen TopGolf te zien als een bijdrage & toevoeging in
plaats van alleen maar een leerprocesplatform voor de huidige generatie die voor- en met anderen iets voor de
samenleving willen doen & betekenen.

TopGolf wil haar steentje bijdragen aan de Indonesische gemeenschap en samenleving door grote welvaart op
sociaal vlak te leveren in de toekomst.